KEKKOSE SAUNA

 KEKKOSE-saunan rekonstruktio. Kääriku-urheilukeskuksen